Gezondheid en veiligheid

In 2017 deden zich twee tragische ongevallen voor bij Bekaert. 

We verloren twee collega’s als gevolg van ongevallen terwijl ze aan het werk waren in respectievelijk Sumaré (Brazilië) en Callao (Peru).  

We kunnen het verleden niet veranderen, maar ter nagedachtenis aan Moacyr en Marcelo kunnen en moeten we de toekomst veranderen.

Het management en alle medewerkers van Bekaert betreuren het overlijden van hun collega’s.

We hebben ons onvoorwaardelijk engagement voor veiligheid uitdrukkelijk hernieuwd, zodat we er met zijn allen kunnen voor zorgen dat Bekaert een werkomgeving wordt die niemand schade berokkent

BeCare: een veilig Bekaert voor iedereen

Ons dieptepunt in 2017 was het verlies van twee collega’s die het leven lieten als gevolg van de verwondingen die ze hadden opgelopen door arbeidsongevallen. 

Het is ons doel om bij Bekaert een werkomgeving te creëren die niemand schade berokkent. We zijn vastberaden alles te doen wat nodig is om ongevallen op de werkvloer te voorkomen. BeCare, Bekaerts wereldwijde veiligheidsprogramma, is dé manier om dit te verzekeren. Het richt zich op het creëren van een onderling afhankelijke veiligheidscultuur, het promoten van risicobewustzijn, het verwijderen van risicotolerantie en het investeren in de middelen en uitrusting die nodig zijn voor een veiligere omgeving.

In 2017 hebben we BeCare, ons wereldwijd uitmuntendheidsprogramma voor veiligheid dat in 2016 gelanceerd werd, verder uitgerold. In overeenstemming met een strikt implementatieschema zal dit programma in alle locaties wereldwijd worden uitgevoerd. We streven ernaar dit tegen 2020 te finaliseren.

We willen een risicovrije werkomgeving creëren die niemand schade berokkent. Dit geldt voor al onze medewerkers en voor iedereen die in onze vestigingen werkt of ze bezoekt. Tijdens een intensieve training worden medewerkers vertrouwd gemaakt met een uitgebreide set van best practices op het gebied van veiligheid, leren ze onveilige situaties herkennen en oplossen en ontdekken ze hoe ze kunnen bijdragen aan een omgeving waarin zorg voor veiligheid en voor elkaar centraal staat. BeCare leidt tot betere prestaties en praktijken op het gebied van veiligheid en tot gedragsverandering in onze fabrieken en kantoren en tijdens ontmoetingen met zakelijke partners.

De Orrville-fabriek (Ohio, VS) presteerde relatief zwak op het gebied van veiligheid in de afgelopen jaren. Na de implementering van BeCare veranderde alles. De fabriek vierde onlangs 1 jaar zonder incidenten waarvoor medische hulp nodig was of die tot werkverlet leidden. In de Lipetsk-fabriek (Rusland) hebben onze medewerkers de BeCare-technieken en cultuur echt omarmd en beschouwen ze het als een boost om het reeds grote enthousiasme en de betrokkenheid in de fabriek nog te vergroten.

In de fabriek in Van Buren (Arkansas, VS) zijn de veiligheidsprestaties enorm verbeterd in 2017: vermijdbare risico’s wegnemen is een wezenlijk onderdeel van BeCare en het team heeft geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe uitrusting en in zeer effectieve veiligheidsbescherming en -sensoren. Het Bekaert-team in Van Buren werkte nauw samen met inspecteurs van de Amerikaanse arbeidsinspectie OSHA om deze best practices door te voeren. OSHA refereert naar onze optische veiligheidsschermen als voorbeeld voor andere bedrijven in de sector.  

Een gezonde werkomgeving

Omdat we een gezonde werkomgeving belangrijk vinden, bleven we in 2017 investeren in de automatisatie van verhandelingsuitrusting en andere ergonomische voorzieningen. 

Bekaert Shandong bouwt een ultramoderne productiehal 
In juni 2017 werd in Weihai (provincie Shandong, China) een nieuwe productiehal geopend als uitbreiding van onze bestaande staalkoordfabriek. Het greenfieldproject werd afgerond in slechts een half jaar en is gebouwd volgens de nieuwste normen in de sector. Een hoge mate van automatisering en andere innovatieve oplossingen maken van de nieuwe productiesite de ‘fabriek van de toekomst’. Lokale en globale engineering en automatisatie-teams werkten samen om de hoogste niveaus van veiligheid, automatisering, flexibiliteit en kwaliteit te behalen.

Er wordt bij Bekaert speciale aandacht besteed aan het omgaan met en opslaan van chemicaliën. Een centrale databank houdt alle chemicaliën bij die in onze fabrieken gebruikt worden, en schrijft alle werknemers strenge gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen voor. 

Wij controleren werkomstandigheden zoals lawaai, stof en temperatuur en werken aan een stappenplan voor nodige verdere verbeteringen.

Alle medewerkers en onderaannemers die wereldwijd in de fabrieken van Bekaert werken, dragen aangeboden veiligheids- en gezondheidsuitrusting om de risico's op verwondingen en gezondheidsschade te vermijden. Dit omvat uniformen, stoffilters, oog- en gehoorbescherming en grijpers en takels om bobijnen ergonomisch te heffen en te verplaatsen.

In onze investeringen houden we rekening met strikte normen, onder meer wat betreft temperatuursomstandigheden in de fabrieken, stofafzuiging, lawaai en CO2-uitstoot. 

Bekaert brengt een programma ten uitvoer om de uitstoot van heftrucks op diesel en andere bedrijfsinterne voertuigen in de fabrieken te vermijden. Er worden geen leasecontracten verlengd of nieuwe aankopen gedaan van heftrucks met dieselmotor, behalve indien er geen alternatief is.  

Internationale Gezondheids- en Veiligheidsweek

In 2017 organiseerde Bekaert haar 10e Internationale Gezondheids- en Veiligheidsweek. Alle fabrieken wereldwijd namen aan dit jaarlijkse evenement deel. Het centrale thema dit jaar was "Ik draag zorg – Jij draagt zorg – Wij zorgen samen voor onze veiligheid” en had aandacht voor de verschillende aspecten van het BeCare-programma. Wereldwijd werden de Bekaert-fabrieken aangemoedigd om hun best practices te delen en van elkaar te leren. 

Veiligheidscijfers 

Bekaert heeft op groepsniveau een OHSAS 18001-certificaat. In 2017 was ongeveer 60% van alle Bekaert-werknemers door deze norm gedekt. In 2017 werd per werknemer gemiddeld 10 uur training aan veiligheid besteed. (GRI 403-2)

Onze veiligheidsprestaties voor 2017 waren niet goed. Ondanks al onze inspanningen om veiligheid bovenaan de agenda te zetten, zijn onze veiligheidsprestaties verslechterd.  

Vanzelfsprekend willen we dat er nooit dodelijke slachtoffers vallen. De tragische ongevallen van 2017 werden grondig onderzocht en er zijn aanvullende corrigerende maatregelen genomen om dergelijke ongevallen in de toekomst te voorkomen.  

Eén van de maatregelen was de vernieuwing en wereldwijde herimplementatie van Bekaerts interne verkeersprocedure. Deze is bijgewerkt met de strengste veiligheidsnormen voor gemotoriseerde industriële heftrucks en het bedrijfsinterne verkeer in het algemeen. 

Bekaert heeft veiligheidsdoelstellingen vastgelegd voor de middellange termijn (2020) en de langere termijn (2025). 

In 2020 willen we onze TRIR terug hebben gebracht naar 4. We willen het percentage ernstige letsels verminderen tot 30 procent van de ongevallen, in vergelijking met 40 procent in 2017.
In 2025 willen we onze TRIR terugbrengen naar 2. We willen het percentage ernstige letsels verminderen tot 20% van de ongevallen, in vergelijking met 40% in 2017.

Gerapporteerde incidentsgraad Bekaert Gezamenlijk per miljoen gewerkte uren (1)
 

 
(1) BBRG en joint ventures inbegrepen
Gerapporteerde incidentsgraad (TRIR = Total Recordable Injury Rate): totaal aantal ongevallen per miljoen gewerkte uren
(GRI 403-2)


(GRI 403-2)

Frequentiegraad (LTIFR) Bekaert Gezamenlijk (1)


(1) BBRG en joint ventures inbegrepen
Frequentiegraad incidenten met werkverlet (Lost Time Incident Frequency Rate): Het aantal ongevallen met werkverlet (LTA) per miljoen gewerkte uren.
(GRI 403-2)


(GRI 403-2)

Ernstgraad (SI) Bekaert Gezamenlijk (1) 

(1) BBRG en joint ventures inbegrepen
Ernstgraad (Severity Index): aantal dagen werkverlet als gevolg van arbeidsongevallen, per duizend gewerkte uren.
(GRI 403-2)

In 2017 stegen zowel de frequentiegraad als de ernstgraad van incidenten in vergelijking met 2016. In het implementatieschema van BeCare wordt rekening gehouden met de incidentgeschiedenis van de locaties, zodat de juiste acties worden ondernomen rekening houdende met risico’s en de prioriteiten.
Letsels en dagen werkverlet per regio :

Groepsdata Per Regio LTIFR
Totaal
LTIFR Bekaert LTIFR Onder-aannemer SI Totaal SI Bekaert SI Onder-
aannemer
Dagen werkverlet Totaal Dagen Werkverlet
 
Bekaert
Dagen Werkverlet  Onder-aannemer
EMEA 9,29 9,50 7,92 0,32 0,33 0,23 4 551 4 108 443
Latijns-Amerika 5,70 6,32 2,31 0,13 0,12 0,17 1 080 855 225
Brazilië (JV) 2,35 2,76 1,00 0,05 0,06 0,02 404 374 30
Noord-Amerila 1,75 1,92 0 0,12 0,13 0 336 336 0
Pacifisch Azië 1,26 1,27 1,22 0,08 0,09 0,04 2 226 1 872 354
BBRG 6,44 6,82 2,27 0,17 0,18 0,04 887 869 18

(GRI 403-2)
Letsels en dagen werkverlet per geslacht :

Groepsdata per geslacht (eigen medewerkers) mannen Vrouwen
Dagen werkverlet 7 855 559
LTIFR(1) 4.77 1.76
SI(2) 0.16 0.11


(1) LTIFR: Lost Time Incident Frequency Rate: Frequentiegraad incidenten met werkverlet: totaal aantal ongevallen met werkverlet (LTA) per miljoen gewerkte uren.
(2) SI (Severity Index): Ernstgraad: aantal dagen werkverlet als gevolg van arbeidsongevallen per duizend gewerkte uren.
(GRI 403-2)

Veiligheidskampioenen in geconsolideerde vestigingen

In 2017 hadden twee vestigingen al meer dan 5 jaar geen veiligheidsincidenten. Drie vestigingen hadden al meer dan 4 jaar geen veiligheidsincidenten. Vier andere hadden al 2 jaar geen veiligheidsincidenten en 19 vestigingen waren al meer dan 1 jaar ongevalsvrij.

Bijna 30 vestigingen hebben zo bewezen dat het mogelijk is om van Bekaert een veilige werkplek te maken. 

Gezondheids- en veiligheidscommissies

Alle medewerkers zijn vertegenwoordigd in formele gezondheids- en veiligheidscommissies bestaande uit managers en medewerkers. Zij helpen het toezicht op gezondheids- en veiligheidsprogramma's op het werk op te volgen en geven advies hierover. Deze commissies zijn actief op alle niveaus van de organisatie. (GRI 403-1)