Onze markten

 
Wij staan voor verantwoordelijk en duurzaam ondernemen en passen dit in de praktijk toe in al onze zakelijke en maatschappelijke relaties. Onze aankoop- en innovatieprogramma’s verbeteren de duurzaamheid doorheen de hele waardeketen.


better together in de gemeenschappen waar we actief zijn

Bekaert streeft ernaar om een loyale, verantwoordelijke partner te zijn in de lokale gemeenschappen. We communiceren met de lokale overheden op een transparante en constructieve manier. Wij ondersteunen geen politieke instellingen en nemen in al onze berichtgeving een neutrale positie in met betrekking tot politieke kwesties. We verbinden ons er toe de nationale wetgevingen en collectieve arbeidsovereenkomsten na te leven. Bekaert respecteert de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de verdragen en aanbevelingen van de Internationale Arbeidsorganisatie.

better together met klanten

Wij zijn open en eerlijk met onze zakelijke partners. Wij verwachten van hen dat zij zich houden aan business principes in lijn met internationaal geaccepteerde ethische normen. 

Bekaert is sterk aanwezig in verschillende sectoren. Dit maakt Bekaert minder gevoelig voor sectorspecifieke trends en het komt ook onze klanten ten goede, omdat oplossingen die we  ontwikkelen voor klanten in de ene sector vaak de basis vormen voor innovaties in andere sectoren.
 

Sectoriële uitsplitsing van Bekaerts gezamenlijke omzet in 2017Bekaert heeft productiefaciliteiten en verkoopkantoren in 40 landen en bouwt langetermijnrelaties met klanten en leveranciers uit, waar we ook actief zijn. Onze geografische aanwezigheid en ons productaanbod zijn afgestemd op de lokale business opportuniteiten en vraag. Dit is zichtbaar in de sectoriële uitsplitsing per segment.
Ondersteunen van de duurzaamheidsprogramma’s van onze klanten

We werken actief samen met klanten in duurzaamheidsinitiatieven. We steunen hun duurzaamheidsprogramma’s door specifieke acties in ons beleid te implementeren en we sluiten ons aan bij duurzaamheidsinitiatieven en -standaarden om aan hun prioriteiten bij te dragen. Door ons als een sociaal en ecologisch verantwoorde leverancier te gedragen, helpen we onze klanten om hun doelen op vlak van duurzaam ondernemen te bereiken.
Innovatie en gezamenlijke ontwikkeling

Meer dan 80% van Bekaerts wereldwijde portfolio van R&D-projecten richt zich op duidelijke voordelen op het vlak van gezondheid en veiligheid en het milieu. Zij dragen bij tot het realiseren van de duurzaamheidsambities van onze klanten en van onze eigen bedrijfsactiviteiten. Deze R&D-projecten bestaan uit innovaties die:
  • het gebruik van natuurlijke en schadelijke grondstoffen beperken
  • het energieverbruik en de uitstoot verminderen
  • recyclagemogelijkheden vergroten
  • zorgen voor meer veiligheid
  • inspelen op de behoeften van de markt voor hernieuwbare energie

Het is ons doel om het aandeel van de inspanningen van R&D die direct met duurzaamheid te maken hebben, te verhogen naar 90% in 2025. Daarom hebben we een specifieke classificatie toegevoegd in onze R&D-projectmanagementtool om de opvolging en prioriteitenstelling te verbeteren. 

Enkele voorbeelden van onze innovatieve R&D-projecten::
  • Bekaerts gamma van staalkoord met super- en ultrahoge treksterkte om banden te versterken, laat bandenfabrikanten toe om banden te produceren met een lager gewicht, een dunnere staalgordel en een lagere rolweerstand. Deze revolutie zorgt voor een vermindering van 15% van het totale gewicht van de band waardoor de CO2-emissies van een voertuig met 250 kg dalen, of een daling op wereldschaal met bijna 850 miljoen kg CO2 per jaar. Gedreven door de positieve effecten van groei, innovatie en productmix streven we naar een wereldwijde, jaarlijkse reductie van 1 miljard kg CO2 in 2020 en 1,3 miljard kg CO2 in 2025. (GRI 305-5 scope 3)
  • Bekaert heeft met succes een 3e generatie zaagdraadtechnologie en -product ontwikkeld. Zaagdraad laat fabrikanten in de fotovoltaïsche industrie toe om met een minimum aan materiaalverlies polysilicium te versnijden in wafers voor de productie van zonnepanelen. De fixed abrasive (diamant-)zaagdraad, ontwikkeld door het zaagdraad-R&D-team in China, is door alle beoogde klanten getest en goedgekeurd.
Bij de gezamenlijke ontwikkeling van nieuwe producten met klanten besteedt Bekaert veel aandacht aan de vertrouwelijkheid en geheimhouding van klant- en onderzoeksgegevens. Als markt- en technologieleider in diverse markten zijn wij ons bewust van de conformiteitsregels en de noodzaak van de juiste systemen en het juiste gedrag die nodig zijn om intellectuele eigendomsrechten en gegevensbescherming te waarborgen. Bekaert heeft geen formele klachten van klanten ontvangen over inbreuken in deze materie. (GRI 418-1)

In 2017 is een centraal projectteam begonnen met de voorbereidingen voor de naleving van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU. De vertrouwelijkheidsbeginselen inzake gegevensbescherming van deze EU-verordening worden uiteraard ook nageleefd ten aanzien van onze klanten wereldwijd. (GRI 418-1)
Luisteren naar onze klanten

We werken samen met klanten en leveranciers in het ontwikkelen van projecten, het initiëren van feedback en tevredenheidsonderzoeken en in het uitwerken van inudstrie-analyses. Klantenenquêtes worden jaarlijks of tweejaarlijks uitgevoerd in alle sectoren en regio's en zijn gebaseerd op standaardmethodologieën of worden op maat gemaakt op verzoek van de specifieke klant.

In november 2017 lanceerde Bekaert de eerste fase van een wereldwijde Net Promoter Score (NPS)-enquête. Het is de eerste keer dat deze enquête voor alle businessplatformen en op wereldwijde schaal wordt georganiseerd. NPS-enquêtes worden gebruikt om de loyaliteit van klanten in te schatten door te meten hoe waarschijnlijk het is dat klanten Bekaert aan andere bedrijven, collega’s of zakelijke partners zouden aanbevelen. In de eerste klantengroep betrof het onderzoek 50% van Bekaerts klanten die 80% van de omzet vertegenwoordigen. In de volgende fase (mei 2018) zal de resterende 50% gevraagd worden om deel te nemen. De coördinatie en analyse van de enquête worden uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksagentschap, de ICMA Group.

Net Promoter Scores voor internationale B2B productiebedrijven bereiken gemiddeld 20% tot 30%. Bekaert was erg tevreden met het resultaat van de eerste fase van de wereldwijde NPS-enquête met een score van 50%, ver boven het gemiddelde. Nog belangrijker zijn echter de resultaten per businessactiviteit en regio, op basis waarvan we de klantrelaties en -uitmuntendheid beter kunnen begrijpen en verbeteren. (GRI 102-43 + GRI 102-44)
 
Open innovatie

Naast klantspecifieke R&D-activiteiten streeft Bekaert ook naar internationale samenwerking met universiteiten en onderzoeksinstellingen om open innovatie rond verschillende onderzoeksthema's te bevorderen. In 2017 hebben we onze samenwerkingsprogramma's met academische instellingen, technologieclusters en onderzoekspartners uit verschillende delen van de wereld voortgezet.

better together met leveranciers

Onze toeleveringsketen

Walsdraad is de belangrijkste grondstof voor de vervaardiging van staaldraadproducten. Bekaert koopt verschillende soorten walsdraad van staalbedrijven van over de hele wereld en verwerkt deze tot staaldraad en staaldraadproducten door mechanische en hittebehandelingsprocessen en unieke deklaagtechnologieën toe te passen. De draadproducten van Bekaert worden geleverd aan industriële klanten die ons materiaal verder verwerken tot half- of eindproducten, of aan eindklanten, rechtstreeks of via distributiekanalen.

Bekaert heeft ongeveer 20 000 actieve leveranciers, waarvan 52% levert aan EMEA, 13% aan Latijns-Amerika, 10% aan Noord-Amerika en 25% aan Pacifisch Azië.

Walsdraad vertegenwoordigt meer dan 50% van de totale aankopen van Bekaert en wordt besteld bij 120 verschillende leveranciers. Het toeleveringsproces wordt beheerd door de aankoopfunctie. 

(GRI 102-9)

Supply Chain Excellence

Bekaert heeft haar SCE-programma (Supply Chain Excellence), dat in 2016 van start ging en de volledige toeleveringsketen bestrijkt, verder geïmplementeerd. Het programma heeft de ambitie om de beste, door vraag gestuurde toeleveringsketen te installeren, die reageert op realtime signalen van klanten, leveranciers en onze business. (GRI 102-10)

Bouwen aan een duurzame toeleveringsketen

De aankoopafdeling van Bekaert heeft haar engagement versterkt om het bewustzijn voor en de controle op duurzaam ondernemen bij onze leveranciers te verbeteren. De Bekaert Gedragscode voor Leveranciers legt de vereisten op het vlak van milieu, tewerkstelling en governance vast waaraan de leveranciers moeten voldoen (of waarvan ze moeten bewijzen dat ze die naleven). Op het einde van 2017 vertegenwoordigde dit engagement 82% van de bestedingen, in vergelijking met 75% in 2016.

Specifieke contracten met onze belangrijkste leveranciers (Key Supplier Agreements) zijn zeer belangrijk voor de aankoop van walsdraad en werden uitgebreid naar de andere toeleveringscategorieën. Deze overeenkomsten zijn meerjarige partnerschappen waarin duurzaamheid, innovatie en integratie van de toeleveringsketen nadrukkelijk centraal staan. 

Alle walsdraadleveranciers en leveranciers van andere kritische materialen worden jaarlijks formeel beoordeeld, en corrigerende actieplannen worden opgelegd als de minimaal vereiste niveaus niet zijn bereikt. Deze actieplannen worden nauwgezet gecontroleerd om de focus op verbetering te verzekeren. (GRI 308-1 + GRI 407-1 + GRI 408-1 + GRI 409-1 + GRI 414-1 + GRI 414-2)

Verantwoord aankopen van mineralen

Bekaert erkent het belang van verantwoord aankopen. In 2017 hebben alle leveranciers onder het Responsible Minerals Initiative (RMI), voorheen Conflict Free Sourcing Initiative (CFSI), de Bekaert Gedragscode voor Leveranciers ondertekend (of bewijs gegeven dat ze de principes ervan naleven) en al onze tinleveranciers hebben de meest recente Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) ingevuld. Dit is een initiatief van de Responsible Business Alliance (RBA), voorheen Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC), en de Global e-Sustainability Initiative (GeSi), die ondernemingen uit verschillende sectoren helpen om problemen met mineralen in hun toeleveringsketen aan te pakken. Bekaert heeft ook een Conflict Free Minerals-beleid geïmplementeerd, gepubliceerd en verspreid. 

In 2020 wil Bekaert dat 100% van zijn tin- en wolfraamleveranciers jaarlijks de CMRT-template invult. We zullen ook een due diligence-structuur opzetten om te voldoen aan de verwachte wetswijzigingen in 2021.

Lokaal aankopen 
Bekaert koopt grondstoffen en andere leveringsbehoeften lokaal aan (d.w.z. in dezelfde regio als waar de materialen verwerkt worden), tenzij de aankoopmogelijkheden ontoereikend zijn wat betreft kwaliteit of kosten.

Bekaerts toeleveringsbronnen en -verbruik per regio (regio's: EMEA, Noord-Amerika, Latijns-Amerika en Pacifisch Azië): 
(GRI 204-1)


Anticorruptiebeleid en –procedures

Alle Bekaert-medewerkers ontvangen de ‘Bekaert Gedragscode’ bij aanwerving. Dit document omvat de Bekaert-anticorruptiebeleidsregels en -procedures. Alle managers en bedienden moeten jaarlijks hun engagement voor de Bekaert Gedragscode verlengen en een test afleggen over situaties omtrent bedrijfsethiek. De Code is ook aangehecht bij alle nieuwe arbeidscontracten voor bedienden en arbeiders wereldwijd. Functionele groepen (bijv. de aankoopfuncties) kregen ook bijzondere trainingsprogramma’s over de Gedragscode en anticorruptie en anti-omkoping. Bovendien doet de Interne Auditafdeling regelmatig audits naar de naleving van de respectieve beleidsregels en procedures, en beveelt ze correctieve acties aan waar nodig. Alle beleidsregels zijn beschikbaar voor Bekaert medewerkers op het Bekaert Intranet. (GRI 205-2)
 
Andere gegevens

Directe gegenereerde en gedistribueerde economische waarde: alle gegevens zijn beschikbaar in het hoofdstuk Financieel overzicht van het Bekaert Jaarverslag 2017 § 5.2, § 5.3, § 5.5, § 6.12 (GRI 201-1)