Woord van de Voorzitter en de Gedelegeerd Bestuurder

Beste lezer,

2017 was voor Bekaert een jaar van solide groei. We behaalden meer dan 10% omzetgroei en overschreden voor het eerst in de geschiedenis de kaap van € 4 miljard geconsolideerde omzet.  

Onze robuuste organische omzetgroei overschreed niet alleen de sectorgemiddelden in onze industrie, maar ook de algemene groei van het BBP. Bovendien creëerde onze groei meerwaarde met een rendement op het geïnvesteerde kapitaal (ROIC) ruim boven de gewogen gemiddelde kapitaalkosten (WACC) in 2017.

We zijn ervan bewust dat ons engagement om waarde te creëren voor onze stakeholders, rekening moeten houden met de bredere economische sociale en milieu-impact van onze bedrijfsactiviteiten. Daarom houden we bij alles wat we doen rekening met de belangen van klanten, leveranciers, medewerkers, aandeelhouders, leefgemeenschappen en andere stakeholders. We voeren en groeien onze business op een duurzame manier zodat al onze stakeholders er baat bij hebben.

Onze onderneming creëert economische waarde via werkgelegenheid, investeringen, dividenden en betalingen aan kapitaalverstrekkers en overheden. Gedreven door onze groeistrategie blijven we investeren en zal onze winstgevendheid gestaag toenemen, met 10% onderliggende EBIT-marge als doel voor de middellange termijn.

In samenwerking met klanten en leveranciers ontwikkelen we producten en processen die bijdragen aan een schoner milieu. We communiceren met lokale overheden op een transparante, constructieve manier en streven ernaar om in de lokale gemeenschappen waarin we actief zijn een loyale, verantwoordelijke partner te zijn. 

De wereldwijde deelname van 30 000 medewerkers aan de globale transformatie van Bekaert naar betere prestaties draagt bij tot de collectieve kracht van onze onderneming. Onze teams voelen zich geëngageerd en zijn vol zelfvertrouwen om hun rol in het transformatieproces te spelen, het steeds beter te doen en onze gezamenlijke ambities naar een hoger niveau te tillen.

Onze bedrijfswaarden maken ons tot wie we zijn en geven wat we doen een duidelijke richting. We voeren business op een sociaal en ethisch verantwoorde wijze. We hebben onze duurzaamheidsambities vertaald in duidelijke doelen, zodat we een positieve bijdrage leveren aan onze medewerkers, aan het milieu en aan de maatschappij.

We willen onze medewerkers bedanken voor hun engagement, energie en onstuitbare gedrevenheid om onze competenties steeds te blijven verbeteren, als één Bekaert-team. Daarnaast willen we onze klanten, partners en aandeelhouders bedanken voor hun blijvend vertrouwen.
 

 
Bert De Graeve - Voorzitter en Matthew Taylor - Gedelegeerd Bestuurder
GRI 102-14