Over dit rapport

Rapporteringsdomein 

Dit rapport omvat de duurzaamheids-KPI’s voor alle dochterondernemingen van de Bekaert Group.

De duurzaamheidsacties en respectievelijke indexen en certificaten hebben betrekking op de 100%-dochterondernemingen van NV Bekaert SA en deze waarin NV Bekaert SA een meerderheidsparticipatie heeft. Dit omvat ook de dochterondernemingen van de Bridon-Bekaert Ropes Group, tenzij anders aangegeven. (GRI 102-48 + GRI 102-49)

Rapporteringsperiode

Dit rapport beslaat de activiteiten tussen 1 januari 2017 en 31 december 2017, tenzij anders aangegeven en indien relevant voor het rapport. Bekaert rapporteert jaarlijks over haar duurzaamheidsprestaties. (GRI 102-52 + GRI 102-50)

Proces voor definitie van rapporteringsinhoud

De inhoud van dit rapport is vastgesteld aan de hand van de belangrijkste indicatoren van onze activiteiten, de impact van en betrokkenheid bij de belangengroepen van de onderneming, de inspanningen om de duurzaamheid te verbeteren en de mate van detaillering zoals vastgesteld door de GRI Sustainability Reporting Standards.
 
Onze belangengroepen zijn de medewerkers, leveranciers, klanten, aandeelhouders en partners van Bekaert, lokale overheden en de gemeenschappen waarin we actief zijn. (GRI 102-46)
 
De bijlage bevat meer informatie over de rapporteringsprincipes en materialiteitsreikwijdte.