De wereld om ons heen onze gedeelde zorg

Geleid door onze better together-aspiratie streven we er onophoudelijk naar om de voorkeursleverancier te zijn voor onze staaldraadproducten en –oplossingen.  We doen dit door voortdurend superieure waarde te creëren voor onze klanten wereldwijd.

Met deze visieverklaring heeft Bekaert expliciet haar speelveld vastgelegd: het beschrijft wat we willen zijn, waar we willen concurreren en investeren en hoe we onszelf willen onderscheiden. (GRI 102-40 + GRI 102-42)

better together beschrijft de unieke samenwerking binnen Bekaert en tussen Bekaert en haar businesspartners. We creëren waarde voor onze klanten door het leveren en co-creëren van een kwaliteitsportfolio van staaldraadoplossingen en door het bieden van dienstverlening op maat in alle continenten. We geloven in blijvende relaties met onze klanten, leveranciers en andere stakeholders en we verbinden ons ertoe om hen langetermijnwaarde te leveren. We zijn ervan overtuigd dat het vertrouwen, de integriteit en de onstuitbare spirit die onze medewerkers wereldwijd verenigen als één team de fundamenten vormen van succesvolle partnerschappen waar ook ter wereld. 
 
Onze bedrijfswaarden maken ons tot wie we zijn en geven richting aan onze acties. We voeren business op een maatschappelijk verantwoorde en ethische wijze. Voor ons gaat duurzaam ondernemen over economisch succes, de veiligheid en ontwikkeling van onze medewerkers, duurzame relaties met onze business partners, verantwoordelijkheid voor het milieu en sociale vooruitgang. Op die manier vertaalt Bekaert duurzaam ondernemen in een voordeel voor alle stakeholders.

Onze duurzaamheidsinspanningen en -activiteiten zijn gericht op de belangen van al onze stakeholders: medewerkers, klanten, aandeelhouders, partners, lokale overheden en de gemeenschappen waarin we actief zijn. We doen dit op een gestructureerde manier en hebben onze verbeterambities omgezet in duidelijke doelen op middellange en langere termijn.

Sustainability standards

Bekaerts duurzaamheidsrapport 2017 werd uitgevoerd volgens de GRI Sustainability Reporting Standards, Core optie. Global Reporting Initiative (GRI) is een non-profitorganisatie die economische, milieugerelateerde en maatschappelijke duurzaamheid bevordert. 

Bekaert werd in 2017 voor haar maatschappelijk verantwoord ondernemen ook erkend door opname in de Ethibel Excellence Index (ESI) Europe - een referentiecriterium voor toppresteerders op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen gebaseerd op Vigeo’s onderzoek - en in Kempen SRI
 
In 2017 kreeg Bekaert het gouden erkenningsniveau van Ecovadis toegekend. Ecovadis is een onafhankelijk bureau voor duurzaam ondernemen waarvan de methodologie op internationale CSR-normen gebaseerd is.  

Als antwoord op de groeiende interesse doorheen de toeleveringsketen om te rapporteren over de ecologische voetafdruk van activiteiten en logistiek, werkt Bekaert ook mee aan de bevragingen van CDP (vroeger bekend als het Carbon Disclosure Project) omtrent de klimaatverandering en de toeleveringsketen in.